Byggstädning & Grovstädning

byggstädning

Byggstädning är en viktig del i byggprocessen.

Vi har lång erfarenhet av byggstädning och arbetar med varierande projekt hos stora och mindre företag. Vi utför det mesta inom byggstädning såsom grovstädning, avtäckning, fönsterputs och slutstädning i etapper.
Förseningar i byggprocessen kan bero på mycket, men det ska aldrig vara städningen.
Vi hjälper er under byggets gång med allt från löpande grovstädning till slutstädning inför besiktning.


Vi åtar oss både små och stora företag med grov- och slutstädning på såväl projekt som löpande jobb. Därtill utför vi gärna både städning av kontorsbodar och byggbodar.

Det känns roligt när alla känner sig välkomna när de flyttar in.

Vi utför städning på byggarbetsplatser. Det kan röra sig om såväl nybyggnation som renoveringar. Vi ser även till att bodarna på byggena hålls rena och fräscha, något som byggnadsarbetarna verkligen uppskattar!

Efter en renovering behövs oftast en grovstädning eller finstädning, allt beroende på objektet.

barackstädning grovstädning slutstädning

Barackstädning

Inom byggsektorn blir baracken en del av arbetsplatsen samt plats för möte, lunch, ombyte och fika. För att garantera de anställdas säkerhet och hälsa är kraven på städning av arbetsbaracker mycket höga.

I barackstädning ingår

 • Golvvård (sopning och våtmoppning)
 • Rengöring av tvättränna
 • Tömning av papperskorg
 • Avtorkning av bord och stolar

En trivsam arbetsmiljö ger större motivation till arbete. Regelbunden städning ger baracken en ökad livslängd och förhindrar samtidigt spridning av sjukdomar och bakterier.

Grovstädning

Vid rivning eller större ombyggnation är grovstädning att rekommendera innan hantverkare påbörjar sitt arbete. Att avlägsna avfall och damm som annars skulle hindra arbetet ger en bättre arbetsmiljö för samtliga inblandade.

En grovstädning kan innehålla

 • Dammsugning
 • Våtmoppning
 • Avtorkning av lister, hyllor, skåp m.m.
 • Toaletter

 

 

Slut städning  efter renovering

Vid ombyggnation eller efter avslutad nybyggnation behöver lokalen byggstädas.

Vid byggstädning sker både grov- och finstädning för att säkerställa sådan renhet att en hyresgäst skall kunna ställa in saker i skåp m.m utan behov av ytterligare städning.

I byggstädning ingår

 • Rengöring av golv (dammsugning och våtmoppning)
 • Fönsterputs
 • Avtorkning av alla berörda ytor
 • Du får alltid garanti på genomförd byggstädning

Kontakta oss

Städbolaget som rensar luftvägarna!

SkyClean AB Stockholm
© 2014 All rights reserved
St Eriksgatan 66, 113 20 Stockholm | Tel: 08 33 75 11 | info@skyclean.se

facebookpage  Google Plus Page